Daňové a ekonomické poradenství
Auditorské služby

Fúze,
rozdělení,
převod jmění

Přeměny obchodních společností jsou upraveny § 69 a souvisejících zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

Oceňování majetku,
podílu,
podniků a další služby

FÚZE

Pomáháme při přeměnách obchodních společností fúzí, rozdělením nebo převodem jmění na společníka. Připravíme úplný projekt přeměny včetně har...

Číst více

Poradenské a auditorské služby

Naše služby jsou poskytovány jak v oblasti Českých účetních standardů, tak i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Číst více

Oceňování

Naše společnost nabízí oceňování nehmotného, movitého i nemovitého majetku, podílů, podniků. Dále pak ocenění kapitálu obchodní společnosti při...

Číst více

Partneři