Účetnictví

Společnost poskytuje komplexní účetní, mzdové a daňové služby vkládáním dat a po dodání výkazů a zpráv pro management, banky a uživatele účetních informací. Naše služby poskytujeme nejen fyzickým a právnickým osobám, příspěvkovým organizacím a neziskovým organizacím.

V oblasti účetního servisu zajišťujeme zejména tyto služby:

VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

 1. zpracování prvotních účetních dokladů
 2. formální kontrola účetních odkladů
 3. zpracování hlavní knihy,
 4. zpracování pokladních knih,
 5. knih pohledávek a závazků
 6. evidenci dlouhodobého hmotného majetku
 7. evidenci drobného majetku
 8. záznamní povinnost pro DPH
 9. zpracování přiznání k DPH a ostatním daním,
 10. měsíční účetní závěrky
 11. zpracování roční účetní závěrky včetně přílohy
 12. zpracování výkazu zisku a ztrát, bilance
 13. zpracování daňového přiznání,
 14. zpracování intrastatu.

VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

 1. komplexní zpracování mzdové agendy jak pro malé tak i pro velké organizace
 2. zpracování personální agendy (pracovních smluv, DOOP …).
 3. Vyhotovení platebních příkazů jak pro daňové orgány, tak pro sociální a zdravotní pojišťovny,
 4. vyhotovení přehledu pro sociální a zdravotní pojištění
 5. zastupování při jednáních a kontrolách s orgány zdravotního a sociálního pojištění
 6. roční zúčtování daně,
 7. elektronické přihlašování a odhlašování zaměstnanců,
 8. elektronické podání evidenčních listů důchodového zabezpečení.

CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Cena za poskytnuté služby je stanovena paušální částkou. Výše paušálu pak závisí na šíři využívaných služeb, způsobu vedení účetnictví, počtu pracovníků a počtu dokladů.

Máte-li zájem o konkrétní cenovou nabídku, kontaktujte nás.

INTERNETOVÉ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Moderní technologie IT nám umožňují zpracování prvotních dokladů přímo ve firmě a pak jejich následné zaúčtování. Prvotní doklady jako například faktury odběratelské, pokladní doklady, příjemky, výdejky, objednávky jsou pořizovány přímo ve firmě, následně proúčtovány účetní společností.Informační systém je umístěn na serveru přímo ve firmě nebo na našich serverech. Informační systém zpracovává data okamžitě (on-line), takže uživatelé mají v každém okamžiku přehled o aktuálním stavu hospodaření společnosti.

OUTSOURCING

Tato varianta představuje zpracování (zaúčtování) dat ve Vaší firmě našim pracovníkem nebo kombinací varianty našich a vašich pracovníků.