O nás

Společnost ZNALECKÁ A OCEŇOVATELSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o., vznikla v roce 2001. Od svého vzniku se zabývá poskytováním služeb v oblasti ekonomiky.

Předmětem podnikání společnosti zapsaným v obchodním rejstříku je:

 1. činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců,
 2. oceňování majetku pro:
  • věci movité,
  • věci nemovité,
  • nehmotný majetek,
  • finanční majetek,
  • podnik,
 3. poskytování auditorských služeb,
 4. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 5. vydavatelské a nakladatelské činnosti,
 6. poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software,
 7. zpracování dat, služby databank, správa sítí,
 8. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
 9. výchova a mimoškolní vzdělávání,
 10. znalecká činnost v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence,
 11. znalecká činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování podniků, movitého a nemovitého majetku, včetně technologií, nehmotného majetku, nepeněžitých vkladů do obchodních společností, majetku a závazků při přeměnách společností a hodnocení projektů přeměn společností,
 12. daňové poradenství.

Společnost se kromě služeb vyplývajících z jednotlivých předmětů podnikání zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti přípravy a řízení procesů podnikových fúzí a transformací (přeměn obchodních společností podle § 69 a souvisejících zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění včetně přeměn nadnárodních).

Další komplexní služby poskytuje společnost v oblasti implementace a provozu podnikových ekonomických informačních systémů.

Společnost má několik stálých zaměstnanců a k realizaci jednotlivých zakázek využívá stálý externí tým spolupracovníků (soudních znalců a oceňovatelů majetku, auditorů, daňových poradců, advokátů).

Živnost 1, Živnost 2, Živnost 3, Živnost 4